.

เรียนดี  มีวินัย  พลานมัยสมบูรณ์

 
 
 
 

 

 
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 19 มกราคม 2564
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.208.73.179
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,176,360
  หน้าหลัก    ประวัติโรงเรียน 
ประวัติโรงเรียน
 

             โรงเรียนหนองบัวก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2503 กรมสามัญศึกษาได้รับอนุมัติให้อำเภอหนองบัวเปิดทำการสอน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยตั้งชื่อว่า โรงเรียนหนองบัว อาศัยสถานที่ของโรงเรียนหนองบัว (เทพวิทยาคม) ต่อมาได้รับการอุปการะคุณจากนายอรุณ วิไลรัตน์ นายอำเภอหนองบัว พร้มทั้งประชาชนประชาชนในท้องถิ่นได้ช่วยกันสละแรงกาย และทรัพย์สิน เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนชั้นเดียวจนสำเร็จ โดยมีนายเขจร เปรมจิตต์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก

 

             พ.ศ. 2508 นายอรุณ วิไลรัตน์ (นายอำเภอหนองบัวขณะนั้น) เห็นว่าสถานที่โรงเรียนคับแคบไม่สามารถจะขยายออกไปได้ จึงได้ดำเนินการจัดหาที่ดินใหม่ เพื่อขยายสถานที่ ซึ่งเป็นที่ดินสารธารณประโยชน์เนื้อที่ 262 ไร่ 27 ตร.ว. กรมสามัญจึงได้จัดหางบประมาณ 170,000 บาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน ที่สร้างด้วยไม้ 1 หลัง 4 ห้องเรียน ซึ่งปัจจุบันได้รื้อถอนเนื่องจากอาคารชำรุดหมดสภาพ เมื่อปี พ.ศ.2524 

 

             พ.ศ. 2520 โรงเรียนหนองบัวได้รับพิจารณาจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เข้าโครงการ คมช. 14 ซึ่งทำให้โรงนมีสื่อการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นเกิดประโยชน์ในการศึกษาของนักเรียนและการให้บริการชุมชน
              พ.ศ. 2527 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเริยนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนรุ่นที่ 2 (มพช. 2) โดยการคัดเลือกจากสำนักงานโครงการศึกษาพิเศษที่ให้การสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ ปรับปรุงอาคารสถานที่เพิ่มเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

             ในปีการศึกษา 2534   โรงเรียนได้ดำเนินการรณรงค์ เพื่อให้นักเรียนในเขตพื้นที่บรืการได้มีโอกาสศึกษาต่อ เพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา เป็นการสนองตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยทางโรงเรียนได้ใช้วิธีการคือ จัดตั้งโรงเรียนสาขา ยกเว้นเงินบำรุงการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผู้ปกครองฐานะยากจนจัดหาหนังสือให้ยืมเรียน และจัดหาทุนสงเคราะห์นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น

             ในปีการศึกษา 2535 โรงเรียนเข้าค่ายโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา นักเรียนร้อยละ 20 ไม่ต้องเสียเงินค่าบำรุงการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปัจจุบันถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมีหนังสือให้ยืมเรียนฟรี ในปัจจุบันมี นายวินัย ทองแย้ม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว

             ในปี พ.ศ. 2546 โรงเรียนหนองบัวได้รับคัดเลือกเข้าสู่โครงการ "หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน" โดยได้รับการสนับสนุนจากประชาชนชาวอำเภอหนองบัว

 

 
 
 

 

 
 
โรงเรียนหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ :: สพม. เขต 42
79 ม.1 ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
Tel : 0 5625 1281  Fax : 0 5687 6240
Email : wuanntsa@moe.go.th