.

เรียนดี  มีวินัย  พลานมัยสมบูรณ์

 
 
 
 

 

 
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 7 มีนาคม 2564
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.215.180.226
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,188,933
  หน้าหลัก    ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 
ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561
 

ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา

          1) จำนวนบุคลากร

บุคลากร

ผู้บริหาร

ข้าราชการครู

พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่อื่นๆ

รวมทั้งหมด

จำนวน

3

86

6

1

5

101

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

บุคลากร

ต่ำกว่า

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวมทั้งหมด

จำนวน

-

65

35

1

101

          3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน

สาขาวิชา

จำนวน (คน)

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน

ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์)

1. บริหารการศึกษา

3

-

2. ภาษาไทย

11

14

3. คณิตศาสตร์

11

15

4. วิทยาศาสตร์

14

15

5. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

13

14

6. สุขศึกษาและพลศึกษา

6

14

7. ศิลปะ

6

16

8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

20

14

9. ภาษาต่างประเทศ

12

17

10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

93

3

รวม

96

122