.

เรียนดี  มีวินัย  พลานมัยสมบูรณ์

 
 
 
 

 

 
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 7 มีนาคม 2564
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.215.180.226
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,188,924
  หน้าหลัก    คณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา
 
คณะกรรมการสถานศึกษา


นายสำเริง แก่นเพิ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา


นายธวัช อังศุธรรม
ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ


นายสมควร ปานขลิบ
ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ


นายโสภณ สารธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ


พ.ต.ท. สมพิศ ผาสุกศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ


นายประมวล ประทุมชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ


นายพิษณุ อินทรวิเศษ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ


นางสมเกตุ พานทองดี
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ


นางกนกวรรณ เลาหเรืองลองกุล
ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ


นางดลฤดี ติยะโสภณจิต
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ


พระครูนิมิตรศีลาภรณ์
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ


นายดนัย ศรีวงศ์ตระกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ


นายวรศักดิ์ นิ่มดิษฐ์
ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ


นายณรรฐพงษ์ ฉ่ำน้อย
ผู้แทนครู กรรมการ


นายสมัคร นรินทร์รัมย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว กรรมการและเลขานุการ
 
 
 

 

 
 
โรงเรียนหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ :: สพม. เขต 42
79 ม.1 ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
Tel : 0 5625 1281  Fax : 0 5687 6240
Email : wuanntsa@moe.go.th