หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
09/07/2563 การประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ชั้น ม.3,ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563" ณ อาคารอเนกประสงค์จันท์แสนโรจน์และหอประชุมนิโลบล
03/07/2563 กิจกรรม "ร่วมสืบสานประเพณี วันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนจำนำพรรษา" ณ อาคารอเนกประสงค์จันท์แสนโรจน์
02/07/2563 เปิดเรียนวันแรกของนักเรียนกลุ่ม 2 ชั้น ม.2,5,6 ผอ.สาโรจน์ กลั่นด้วง พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย ได้พบปะนักเรียนหน้าเสาธงเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบปฎิบัติด้านต่างๆ ของการมาเรียนและการเรียนการสอนในช่วงวิกฤตของไวรัส Covid-19
01/07/2563 ว่าที่ร้อยตรีธราธร แข็งขัน นายอำเภอหนองบัว และนายวรัท อดุลดำรงศักดิ์ สาธารณสุขอำเภอหนองบัว ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามนโยบายการจัดการเรียนในวิถีชีวิตใหม่ (New normal) ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนหนองบัว สพม.42
26/06/2563 พิธีบวงสรวงพระสุนทรโวหาร(ภู่) วันสุนทรภู่ New normal ยุค Covid-19 อย่างไรท่านก็อยู่ในใจครูภาษาไทยไม่มีวันจาง
14/06/2563 กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์จันท์แสนโรจน์ โรงเรียนหนองบัว
13/06/2563 กิจกรรมรับ "มอบตัว" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2563 ณ อาคารอเนกประสงค์จันท์แสนโรจน์ โรงเรียนหนองบัว
10/062563 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองบัว สพม.42 ณ ห้องประชุมบุณฑริก
7/06/2563 สอบเข้าเรียนต่อและคัดเลือกแผนการเรียนชั้น ม.4
7/06/2563 คณะศึกษานิเทศก์ จาก สพม.เขต42 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะครูบุคลากรและนักเรียน ที่สนามสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ต่อไป