หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
01/07/2563 ว่าที่ร้อยตรีธราธร แข็งขัน นายอำเภอหนองบัว และนายวรัท อดุลดำรงศักดิ์ สาธารณสุขอำเภอหนองบัว ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามนโยบายการจัดการเรียนในวิถีชีวิตใหม่ (New normal) ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนหนองบัว สพม.42