หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
02/07/2563 เปิดเรียนวันแรกของนักเรียนกลุ่ม 2 ชั้น ม.2,5,6 ผอ.สาโรจน์ กลั่นด้วง พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย ได้พบปะนักเรียนหน้าเสาธงเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบปฎิบัติด้านต่างๆ ของการมาเรียนและการเรียนการสอนในช่วงวิกฤตของไวรัส Covid-19