หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
      

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  ๐๑/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม ตามประกาศ โรงเรียนหนองบัว ลงวันที่  ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑