หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 (รับสมัครใหม่)  
      

             โรงเรียนหนองบัว มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
**คลิกอ่านรายละเอียดประกาศโรงเรียนหนองบัว ที่ 22/2563 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2563
: บุษกร ปนสันเทียะ
: 2563-06-18