หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศในตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563  
      

ประกาศโรงเรียนหนองบัว

ที่ 25/2563

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศในตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563

ลงวันที่ 30 มิ.ย. 2563

 

คลิกดูรายชื่อด้านล่าง
: บุษกร ปนสันเทียะ
: 2563-06-30