หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  ประกาศร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เ

  ประกาศโรงเรียนหนองบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ด้

  ประกาศโรงเรียนหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร

  ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จำนวน ๑ ชุด

  ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงโย

  ร่างประกาศโรงเรียนหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล

  ประกาศโรงเรียนหนองบัว เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก

  ประกาศโรงเรียนหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท

  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 ต่อไป